Inbjudan till lokalföreningar för erfarenhetsutbyte med barnmorskor i Ghana

Svenska Barnmorskeförbundets lokalföreningar inbjuds till erfarenhetsutbyte med barnmorskor i Ghana.

Som en del av Svenska Barnmorskeförbundets samarbete med Ghanas barnmorskeförbund ingår ett gemensamt erfarenhetsutbyte för att engagera barnmorskor i båda länderna.

Syftet med erfarenhetsutbytet är att skapa ett forum där vi delar erfarenhet, kunskap och inspireras av varandra. Projektgruppen i internationella rådet välkomnar lokalföreningar att föreslå teman samt att hålla i en presentation för valt tema.

Vid intresse, skicka ert förslag på tema och innehåll till projektledare Malin Bogren 

__________________________________________________________________________

Läs mer om samarbetsprojektet
Ghanabloggen på BARNMORSKAN BLOGGAR barnmorskan.se