Hur mår du på jobbet? ARBETSSITUATIONEN FÖR BARNMORSKOR I SVERIGE

Hur mår DU på jobbet? Mer kunskap om barnmorskors arbetssituation behövs. Du kan bidra! Svara på den webbaserade nationella enkäten.

Webbenkäten skickas som länk via mejl från Svenska Barnmorskeförbundet SRAT till den mejladress du har registrerad i medlemsregistret.

Barnmorskor rapporterar ständigt om en ansträngd arbetsmiljö. Detta stöds av forskning och debatter i media. I denna nationella studie vill vi ta reda på hur barnmorskor upplever sin hälsa och sin arbetsmiljö – både det positiva och det som är ansträngande.

De olika delarna vi vill fråga dig om är: den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, din hälsa, hur du upplever din arbetssituation och slutligen din känsla av sammanhang.  Denna kunskap kan leda till ett bättre underlag för arbetet med att stärka det positiva och att arbeta förebyggande med det ansträngande i arbetssituationen.

Forskare vid Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet samarbetar med fackförbunden Svenska Barnmorskeförbundet-SRAT och Vårdförbundet för att nå barnmorskor nationellt och för att tillsammans kunna bidra till förändringar i praktik och främja ett hållbart arbetsliv.

Men vi behöver DINA svar!

Det går bra att svara på enkäten på dator, mobil eller iPad. Om du har frågor så kan du kontakta doktorand Malin Hansson

Forskargrupp:

Malin Hansson, barnmorska och doktorand, Göteborgs universitet, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa.

Ingela Lundgren, professor/barnmorska, huvudhandledare, Göteborgs universitet, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa.

Gunnel Hensing, professor, biträdande handledare, Göteborgs universitet, Institutionen för medicin, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa.

Ing-Marie Carlsson, barnmorska, docent, biträdande handledare, Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.

Anna Dencker, barnmorska, docent, biträdande handledare, Göteborgs universitet, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa.

Monica Eriksson, professor i folkhälsovetenskap, Högskolan Väst, Avdelningen för hälsopromotion och vårdvetenskap.