Hur har sommaren varit?

Barnmorska inom öppen eller sluten vård – mödrahälsovård, förlossningsvård, BB, gyn eller annan verksamhet. Barnmorskeförbundet vill veta hur sommaren varit där du arbetar!

Vi vill ha många svar från hela landet!
Ju fler barnmorskor/verksamhetsområden som berättar & svarar, desto bättre bild får vi av sommaren 2014! Mejla namn, region/landsting/ort, arbetsplats/verksamhetsområde och din ”sommar 2014” direkt till förbundsordförande: