Graviditetsregistret: ICD koder Covid-19

För att snabbt öka kunskapen om coronavirusets utbredning och konsekvenser för patienter på svenska förlossnings- och neonatalavdelningar påbörjar Graviditetsregistret i samarbete med Neonatalregistret (SNQ) insamling av uppgift gällande alla gravida och nyfödda barn till mödrar med säkerställd COVID19. Inskrivning i SNQ görs även om barnet vårdas på annan avdelning än neonatalavdelning.

GRAVIDITETSREGISTRET (2020-03-24)

DET ÄR MYCKET VIKTIGT ATT DIAGNOSSÄTTA (OCKSÅ I OBSTETRIX) VID BEKRÄFTAD COVID-19 INFEKTION.

WHO har beslutat att koden U07.1 ska användas för den nya coronavirusinfektionen 2019.

Koden som ska användas ur ICD-10-SE är:

U07.1 COVID-19 [Coronavirusinfektion 2019]

www.graviditetsregistret.se

 

NEONATALREGISTRET(SNQ) (2020-03-24)

Inskrivning i SNQ görs även om barnet vårdas på annan avdelning än neonatalavdelning (anges under rubrik ”Detta vårdtillfälle avser vård vid:…”).

Enligt Socialstyrelsens instruktion för kodning ska:

Barn utan symtom där provtagning utförs på grund misstanke/vetskap om exponering för smitta, där provsvaret inte är klart eller inget virus påvisas, kodas med Z20.8.

Barn med positiv virusdiagnostik för COVID19 ska erhålla diagnoskod U07.1 och om barnet har symtom, följt av kod för manifestation (tex medfödd viruspneumoni P230).

Registreringen införs med omedelbar verkan men redan kända fall kan skrivas in i efterhand.

SNQ www.snq.se