Graviditetsenkäten – pilottest i Halland och Skåne

Graviditetsenkäten är en ny webbaserad patientenkät som riktar sig till gravida och nyblivna mammor. Syftet är att fånga gravida och nyblivna mammors hälsa och erfarenheter av vården under graviditet, förlossning och eftervård för att regioner ska få underlag att utveckla och förbättra vården.

Testperiod i februari 2019

Enkäten kommer att testas i Halland och Skåne under februari 2019 via 1177 Vårdguiden. Under testperioden kommer enkäten enbart att kunna besvaras digitalt och på svenska.

Vem kan besvara enkäten? Enkäten skickas ut till de kvinnor som:

– är i graviditetsvecka 25,
– fött barn för åtta veckor sedan,
– eller fött barn för ett år sedan.

För att nås av enkäten behöver kvinnorna dessutom ha:

– en manuell inskrivningsregistrering i Graviditetsregistret,
– ett konto på 1177.se och valt att få meddelanden via sms och/eller e-post,
– och ett svenskt personnummer.

Informationsmaterial

Informationsmaterialet består av en folder samt en affisch. Avsändaren för enkäten är Nationell Patientenkät tillsammans med regionen. Materialet är under arbete och kommer att skickas ut till kvinno- och mödrahälsovården samt förlossningskliniker i Halland och Skåne så fort de är tryckta, tidigast veckan innan pilottesten startar.

Graviditetsenkäten kommer att lanseras i alla regioner på sikt och kunna användas i det långsiktiga förbättringsarbetet. Vi återkommer med mer information och en tidplan längre fram.

Kontakta oss om ni har frågor eller funderingar.

Elin Shaffer, projektledare SKL , 08- 452 79 90