Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn-Medicinska Födelseregistret 1973-2013-Assisterad befruktning 1991-2012

Socialstyrelsens rapport presenterar statistik över förlossningar fördelat på bland annat moderns utbildningsnivå, födelseland, tobaksvanor och BMI. Statistiken visar att de regionala skillnaderna är uppseendeväckande stora.

Läs mer i Socialstyrelsens rapport
Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn – Medicinska födelseregistret 1973–2013 – Assisterad befruktning 1991–2012. Socialstyrelsen.
Publiceringsår: 2014
Artikelnummer: 2014-12-19
ISBN: 978-91-7555-251-4