Graviditeter, förlossningar, nyfödda barn – Socialstyrelsen

Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn – Medicinska födelseregistret 1973–2014 – Assisterad befruktning 1991–2013.

Rapporten presenterar statistik över graviditeter, förlossningar och nyfödda barn, uppdelat på bland annat mödrarnas ålder, utbildning, förlossningssätt och smärtlindring.

Sedan medicinska födelseregistret (MFR) startade 1973 har det skett stora förändringar i samhällsstrukturen och av vård under graviditet, förlossning och för nyfödda barn. Under tiden har förlossningstalen ökat och minskat i 10-års perioder. Antalet förlossningar var högst år 1991 med drygt 122 000 för att därefter minska kraftigt till en lägstanivå 1998 då cirka 84 000 kvinnor födde barn. Under 2000-talet har antalet förlossningar ökat och 2014 var antalet 113 963 i MFR.

Läs mer på www.socialstyrelsen.se

Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn – Medicinska födelseregistret 1973–2014 – Assisterad befruktning 1991–2013. Publiceringsår: 2015. Artikelnummer: 2015-12-27.