GDPR Den nya dataskyddsförordningen

 

Personuppgiftspolicy
Personuppgiftshanteringen på Svenska Barnmorskeförbundets hemsida barnmorskeforbundet.se sker i enlighet med EU:s Dataskyddförordning (GDPR, General Data Protection Regulation) som blir svensk lag den 25 maj 2018. Dataskyddsförordningen innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL). Personuppgiftsansvarig är Svenska Barnmorskeförbundet, organisationsnummer: 802000-2658.

Dataskyddsförordningen stärker rättigheterna för enskilda personer, bland annat ställs strängare krav på att företag och andra organisationer ska informera om hur de hanterar enskildas personuppgifter.

Dina rättigheter

* Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi lagrar, hur länge och varför vi gör det.
* Du kan begära rättelse eller radering av felaktiga personuppgifter.
* Vi ber inte om fler personuppgifter än nödvändigt.
* Vi sparar inte dina uppgifter längre än nödvändigt.
* Vi informerar dig om varför vi samlar in vissa personuppgifter, exempelvis vid konferensanmälningar och ansökningar till stipendier.

Läs mer om dina rättigheter på datainspektionens hemsida.

Formulär
När du fyller i ett formulär och blir medlem eller anmäler dig till konferens eller nyhetsbrev på barnmorskeforbundet.se måste du aktivt kryssa i en ruta där du medger att du låter oss hantera dina personuppgifter enligt den lagliga grund som vi angett. I anslutning till ditt medgivande berättar vi också varför vi behöver hämta in dina personuppgifter och hur länge vi sparar dem.

Medlemskap
Avtal är den lagliga grund för hantering av personuppgifter som du lämnar för att ansöka om medlemskap i Svenska barnmorskeförbundet. De personuppgifter du lämnar används för att administrera ditt medlemskap och för att du ska kunna få ta del av medlemsförmåner. Personuppgifterna behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). Du kan när som helst be att få dina personuppgifter rättade eller be att få bli borttagen ur vårt medlemsregister. Vid utträde spar vi dina medlemsuppgifter i ett år, sedan tas de bort.

Konferens
Avtal är den lagliga grund för hantering av de personuppgifter som du lämnar i samband med ditt deltagande vid våra konferenser. Uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna administrera din medverkan vid konferensen. Personuppgifterna behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) och Personuppgiftslagen (PuL). Dina personuppgifter kommer också att användas för att skicka ut inbjudan till nästa konferens, därefter raderar vi dina personuppgifter. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter rättade eller borttagna.

Då vi anlitar konferensbyrå för deltagarhantering tar de in uppgifter vid anmälan, inga uppgifter tas från förbundets medlemsregister. Konferensbyrån är då personuppgiftsansvariga.

E-post
När du skickar e-post till får vi kanske tillgång till uppgifter om dig själv och ditt företag. Vi gallrar e-post kontinuerligt.

Sociala medier
kommentarspolicy, Svenska Barnmorskeförbundet tar bort kommentarer och länkar som strider mot förbundets stadgar. Vi kan också radera kommentarer som inte är relevanta för diskussionen, innehåller personuppgifter, kränkande språk, personliga påhopp, ryktesspridning, kommersiella länkar och utannonsering av tjänster. Vi förbehåller oss rätten att blockera användare som inte respekterar vår kommentarspolicy.

Publicering på hemsidan
När Svenska Barnmorskeförbundet publicerar innehåll på sin hemsida sker det med utgångspunkt med stöd av den lagliga grunden för intresseavvägning eller i vissa fall laglig grund för samtycke. För att publicering ska vara berättigad krävs att behovet av att visa förbundets verksamhet väger tyngre än att personerna på bilderna har av skydd för sina personuppgifter.

Inget kränkande material får publiceras på hemsida eller i på sociala medier. Om Svenska Barnmorskeförbundet får kännedom om att bilder eller annat material upplevs som kränkande ska föreningen så snabbt som möjligt avpublicera detta material.

Har du övriga frågor gällande hur vi hanterar personuppgifter, om du vill veta vilka uppgifter vi har mejla till eller ring 08-107088.