Etiska rådet om assisterad befruktning och samvetsklausul

Barnmorskeförbundets etiska råd har diskuterat etiska aspekter gällande assisterad befruktning och samvetsklausul & abortvård.

Etiska rådet har haft två möten, ett hösten 2013 och det senaste i mars 2014 då frågan om samvetsklausul och abortvård diskuterades. Etiska rådet är eniga i frågan gällande samvetsklausul och abortvård.

Ta del av Etiska rådets minnesanteckningar:

Mer om Etiska rådet.