Enkät till alla medlemmar – vi vill veta vad DU tycker!

 

Hej alla Sveriges Barnmorskor,

Som ni säkert vet så arbetar vi med att kartlägga möjligheter att ombilda Barnmorskeförbundet till att också vara en facklig organisation på uppdrag från medlemmarna. Alla medlemmar i förbundet med en adress i vårt medlemsregister har i dagarna fått ett brev hem med frågor och svar om hur en ny organisation kan se ut.

Det som är helt avgörande för oss alla och vår framtid är att vi får veta hur många barnmorskor som idag skulle kunna tänka sig att vara medlem i ett framtida Barnmorskeförbund som också är en facklig organisation.

För att effektivt kunna driva barnmorskors frågor, centralt och lokalt är en omorganisation avhängig att vi har tillräckligt många medlemmar som kan tänka sig ett sådant medlemskap. Därför genomför vi nu en första undersökning för att kartlägga detta. Vi kommer att följa upp denna kartläggning senare under 2018.

Så jag ber er att svara på några få frågor i enkäten ni medlemmar fått per mail, eller du kan även svara här om du inte fått något mail.
Det är inte många frågor och ditt deltagande är enormt värdefullt för oss.

Tack för din tid och ditt engagemang!

Vi hörs,  Mia Ahlberg Förbundsordförande