Det är normalt att föda barn hemma

Debatten kring hemförlossningar präglas av fördomar och okunskap snarare än vetenskap och tillit. Vi ser en normförskjutning i samhället just nu, där ”hemmaföderskor” alltmer klumpas ihop som en homogen grupp och målas upp som oansvariga individer med behov av uppmärksamhet på sociala medier. Det är både kränkande och respektlöst.

Låt oss klargöra ett par saker. Att föda hemma med en utbildad barnmorska är ett säkert alternativ till att föda på sjukhus. Barnmorskans uppgift är att upptäcka om förloppet avviker från det normala och då vidta adekvata åtgärder. Att föda hemma är helt förenligt med Europakonventionen och WHO:s rekommendationer. Ändå är Sverige ett av de länder som inte har en organisation för säkra hemfödslar. Det utgör ett problem då vissa gravida vill och kommer att föda sina barn i hemmet.

Läs hela artikeln.