Debattartikel – Bristen på kontinuitet och tillgänglighet i vården.

Det är hög tid att politiker ger svar på hur de har tänkt lösa bristen på kontinuitet och tillgänglighet i vården. De måste lägga förslag på hur primärvården och den öppna specialistvården ska byggas ut. En nyckel till en välfungerande primär- och öppen specialistvård är att det finns möjlighet att starta en liten verksamhet, skriver Mia Ahlberg, Svenska Barnmorskeförbundet och Heidi Stensmyren, Sveriges Läkarförbund.

Länk till debattartikeln i Göteborgsposten 28 maj 2018

Utdrag ur artikeln:
En nyckel till en välfungerande primär- och öppen specialistvård är att det finns möjlighet att starta en liten verksamhet. De mest välfungerande enheterna är oftast små och professionsdrivna. På många håll i landet är det svårt att starta en mindre specialistmottagning inom exempelvis gynekologi. Vi vill att det ska vara enkelt att komma igång. Särskilt borde detta främjas på landsbygd och i glesbygd. Det skulle bidra till ökad tillgängligheten av vård i hela landet. Den politiska avsikten: ”Låt proffsen vara proffs” behöver omsättas i praktiken.

Kvinnor får oftast träffa samma barnmorska under hela graviditeten. Kontinuitet i relationen mellan den gravida kvinnan och barnmorskan är viktigt för en god och säker vård. Det är också viktigt för en mer hälsosam arbetsmiljö med bättre villkor för barnmorskor. För det krävs också ett rimligt antal patienter för varje barnmorska, precis som att ett rimligt antal patienter bör listas på läkaren i primärvården.

Att även få träffa samma barnmorska under och efter förlossningen är en väl studerad vårdform i andra länder. I dag finns denna vårdform i Sollefteå och testas i höst på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. En utvärdering av vårdmodellen ur olika aspekter bör prioriteras.

Vården och villkoren har utretts länge nog. Nu behövs konkret agerande från våra politiker.