Debatt: Amningsråden är visst uppdaterade

Representanter för Amningsnätverket i Sverige svarar på Linda Jernecks krönika i Expressen om amning.

Livsmedelsverket, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Konsumentverket har antagit en nationell amningsstrategi för 2022-2027.

Debatt Amningsråden är visst uppdaterade Expressen 9 dec 2022 

Representanter i AMNIS Amningsnätverket i Sverige:
Louise Assarsson, barnsjuksköterska
Anna Gustafsson, leg barnmorska, IBLCL, dr. med. vet.
Anna Herting, ordförande, Amningshjälpen
Elisabeth Hjärtmyr leg barnmorska, leg barn specialistsjuksköterska
Maria Jonsson, logoped
Elisabeth Kylberg, nutritionist, dr med vet
Kerstin Lindahl leg, barnmorska, barnsjuksköterska, IBCLC
Ellinor Mehtola, distriktssjuksköterska
Karolina Nilsson, leg barnmorska, barnsjuksköterska, IBCLC
Pernilla Ny, leg barnmorska, Universitetsadjunkt, dr. med. vet, magister i Internationell hälsa
Erica Solheim, leg barnmorska, vice ordförande Svenska Barnmorskeförbundet,
Kristin Svensson, universitetsbarnmorska dr. med. vet
Sofia Zwedberg, leg barnmorska, filosofie dr, lektor, docent