Barnmorskor svarar om hemfödslar

Det är med viss trötthet över allt ogrundat tyckande som vi har beslutat oss för att replikera på den osignerade ledare som har rubriken ”Sluta romantisera hemförlossningar”.

Vi skrev nyligen en debattartikel i Expressen där vi ville fördjupa diskussionen som handlade om influencers som väljer hemfödsel och även så kallade free births. Efter det publicerade Expressens ledarsida en ledare med många hänvisningar till Svenska Barnmorskeförbundet.

Svenska Barnmorskeförbundet bygger rekommendationer på evidens. Därför har vi inget stöd för att avråda gravida från att föda hemma. Vi accepterar det faktum att vissa gravida önskar och kommer välja hemfödsel och det behöver vi förhålla oss till oavsett offentlig finansiering eller inte.

Läs hela artikeln.