Barnmorskor och timanställning

Förbundet får många frågor från barnmorskor som valt att lämna sina tillsvidareanställningar för att fortsätta arbeta i timanställning.

Anställningsformen finns formellt sett inte utan är en visstidsanställning som påbörjas och avslutas vid varje tillfälle. Huvudregeln på arbetsmarknaden är tillsvidareanställning. Ibland är det arbetsgivaren som endast erbjuder timanställning och i vissa fall är det den anställde själv som väljer att arbeta på timmar. Att arbeta under timanställningsförhållanden är osäkert då det inte finns garantier för hur omfattningen kommer att bli eller arbetsförutsättningar på lång sikt. Den varierade inkomsten är också beräkningsgrunden för andra inkomstrelaterade delar så som tjänstepension, inkomstpension, sjukpenning med mera. Det betyder att din SGI (sjukpenningsgrundande inkomst) påverkas.

Som timanställd har du vanligtvis semesterersättning som betalas ut istället för att ha semester. Det innebär att du själv behöver lägga undan dessa pengar för att finansiera din eventuella ledighet. Semesterersättningen är en lagstadgad rättighet enligt semesterlagen och uppgår till 12 procent av din lön. Den kan betalas ut varje månad eller i slutet av året. På lönespecifikationen ska det framgå vad som är lön och vad som är semesterersättning.

Timanställningsformen innebär därför en del privata risker när det gäller trygghet, tillgänglighet, förutsägbarhet samt stabilitet.

Det är viktigt att du sparar din dokumentation över arbetade pass och bokade pass samt dina lönespecifikationer. Dessa blir viktiga om det uppstår oenighet om tex sjuklön, ersättningar, timmar etc.  Det är viktigt att din timlön eller månadslön framgår av anställningsavtalet. Ett exempel på beräkning av månadslön och timlön är följande och bygger på 40h/ vecka:

Månadslön / 167 = Timlön

Timlön x 167 = Månadslön

Vi rekommenderar att du kommer överens om lön exklusive semesterersättning med arbetsgivaren. Semesterersättningen räknas ändå sedan på den lön som ni är överens om.

Tjänstepension är ett resultat av att det finns kollektivavtal på en arbetsplats. Ställ därför alltid frågan huruvida det finns kollektivavtal på arbetsplatsen och vad som gäller när det handlar om tjänstepension.

Vissa avtal har en förmånsbestämd pensionslösning. Har du börjat tjäna in en förmånsbestämd ålderspension inom tjänstepensionsavtalet bör du beakta hur ditt nya rörliga löneförhållande påverkar pensionsunderlaget som ska ligga till grund för beräkningen av den förmånsbestämda pensionen. Omfattas du exempelvis av avtalet KAP KL på KR-sektorn har du ett förmånsbestämt intjänande på lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp. Glöm inte att de olika sektorerna (KR, privat och staten) har olika tjänstepensionsavtal. Dessa är separata och kommer inte läggas samman när det är dags för pension. Det betyder att du får pension från varje enskilt avtal/ arbetsgivare. Finns krav på intjänandetid gällande förmånsbestämd pension läggs inte tidsintjänandet samman mellan avtalen utan räknas endast inom ett enskilt avtal. För att få en full förmånsbestämd ålderspension krävs det 30 års intjänande.

Mer info om anställningsformer hittar du på
Råd & stöd www.srat.se

För mer information medlemsservice SRAT.

Svenska Barnmorskeförbundet. En del av SRAT.