Barnmorskan Eva Nordlund ny ordförande i Svenska Barnmorskeförbundet

På Svenska Barnmorskeförbundets förbundsstämma den 14 november valdes Eva Nordlund till ny ordförande. Eva Nordlund har varit vice ordförande i Svenska Barnmorskeförbundet i sex år och arbetar som barnmorska på BB Stockholm, Praktikertjänst Danderyds sjukhus.

Eva Nordlund efterträder Mia Ahlberg som varit Svenska Barnmorskeförbundets ordförande i fyra år. Mia Ahlberg ska ägna mer tid till sin forskning och uppdraget att utveckla vården för gravida och födande på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm.

– Jag är glad och hedrad och ser fram emot att fortsätta vårt viktiga arbete i Svenska Barnmorskeförbundet, säger tillträdande ordförande Eva Nordlund.
Sveriges barnmorskor har en unik kompetens och träffar i sitt arbete kvinnor, barn, ungdomar och familjer genom hela livet. Den svenska barnmorskan är även mycket uppskattad för sin kunskap internationellt. Nästa år är Barnmorskans år – the Year of the Nurse and Midwife 2020 (WHO) – och det kommer att uppmärksammas i Sverige och resten av världen.

– Genom att Svenska Barnmorskeförbundet sedan snart ett år tillbaka är en del av Sacoförbundet SRAT kan även villkors- och lönefrågorna få en större roll tillsammans med det professionella arbetet, fortsätter Eva Nordlund. Det kommer gagna den svenska kvinnohälsovården eftersom kunskapen finns hos barnmorskor om hur framtidens organisation kan se ut och hur barnmorskebristen kan förebyggas. Det arbetet ska det bli fantastiskt roligt att vara en del i.

– Det är med varm hand jag lämnar över uppdraget till Eva Nordlund säger avgående ordförande Mia Ahlberg. Vi har jobbat ihop i många år nu och hon är en mycket skicklig barnmorska med bred kunskap om vår profession. Hon har också en djup kunskap om fackligt arbete sedan lång tid tillbaka och har varit en av huvudaktörerna i omställningen till att även driva barnmorskors fackliga frågor.

PRESSMEDDELANDE Svenska Barnmorskeförbundets förbundsstämma 2019

Frågor kan ställas till Eva Nordlund 073-561 83 49

Svenska Barnmorskeförbundet är en del av Sacoförbundet SRAT och företräder mer än 2000 barnmorskor i Sverige. SRAT har drygt 20 900 medlemmar.

Svenska Barnmorskeförbundet
En del av SRAT.