Arbetsmiljöenkät barnmorskor 2019

Arbetsmiljöenkät barnmorskor 2019. Webbenkät är skickad via mejl till yrkesverksamma medlemmar i Svenska Barnmorskeförbundet.

Det är ett välkänt faktum att det är en tuff arbetsmiljö för er barnmorskor i Sverige just nu. Det påverkar de villkor som ni arbetar under. Och det påverkar i många fall dessutom er fysiska och psykiska hälsa. Det är viktigt att du svarar på frågorna så att vi har ett kraftfullt underlag att dra slutsatser utifrån när vi ska yttra oss och i vårt påverkansarbete.

Det går bra att svara på enkäten via dator eller i mobilen.
Ditt svar är anonymt.

Ditt svar vill vi ha senast den 20 oktober 2019.

Tack för att du bidrar!

Med vänliga hälsningar,
Svenska Barnmorskeförbundet – en del av SRAT
Mia Ahlberg, Ordförande Svenska Barnmorskeförbundet
Mattias Torell, biträdande förhandlingschef SRAT