Aktuell barnmorskeforskning via länk på internationella barnmorskedagen 5 maj 2020

Den 5 maj firas barnmorskans dag i hela världen och vi är såklart med! Denna gång är det alldeles särskilt roligt eftersom det också är barnmorskans år i år 2020.

Svenska Barnmorskeförbundet presenterar i år aktuell forskning från Sverige och världen genom sex forskare som berättar om sina områden och nya forskningsresultat. Vi har valt forskning som berör olika kompetensområden där barnmorskan har en central roll. Forskningsresultaten har också fått eller kan komma att få betydelse för klinisk praxis. Det kommer att finnas möjlighet att ta del i hela eller delar av dagen och i varje presentation finns också möjlighet att ställa frågor direkt till forskaren.

Vi ses via länk den 5 maj, mer information med program och instruktioner har skickats via mejl till alla medlemmar. 

#Barnmorskansdag5maj #Barnmorskansår2020
#IDM2020 #Midwives2020