Jordemodern - Barnmorskeförbundets tidskrift

Jordemodern utkom med sitt första nummer år 1888. Redaktör var doktor Wretlind som också hade äganderätt till tidningen. Barnmorskeförbundets grundare Johanna Hedén blev en flitig skribent i tidningen under de första åren, framför allt känd för sina så kallade Storkbrev. År 1928 övertas äganderätten till Jordemodern av Svenska Barnmorskeförbundet. Jordemodern är Svenska Barnmorskeförbundets tidskrift & medlemstidning.

Jordemodern når ut till alla medlemmar i Svenska Barnmorskeförbundet – i stort sett landets alla barnmorskor – och till prenumeranter, bibliotek, högskolor, kliniker och andra aktörer inom vården för kvinnors hälsa i Sverige och Norden.