Jordemodern - Barnmorskeförbundets tidskrift

Jordemodern utkom med sitt första nummer år 1888. Redaktör var doktor Wretlind som också hade äganderätt till tidningen. År 1928 övertas äganderätten till Jordemodern av Svenska Barnmorskeförbundet. Jordemodern är en tidskrift & medlemstidning för och av barnmorskor.

Jordemodern når ut till alla medlemmar i Svenska Barnmorskeförbundet – i stort sett landets alla barnmorskor – och till prenumeranter, bibliotek, högskolor, kliniker och andra aktörer inom vården för kvinnors hälsa i Sverige och Norden.