Jordemodern

Jordemodern är en gammal tidning med aktuellt innehåll. Första numret gavs ut år 1888. Jordemodern är Svenska Barnmorskeförbundets tidskrift och medlemstidning – en tidning för och av barnmorskor.

Jordemodern når ut till alla medlemmar i Svenska Barnmorskeförbundet och till prenumeranter, bibliotek, högskolor, kliniker och andra aktörer inom vården för kvinnors hälsa i Sverige och Norden.

Senast uppdaterat: 2019-12-05