Kalmars Lokalförening

”Barnmorskan Petronella Wenström i Vimmerby hade i länets tidningar inbjudit Kalmar läns barnmorskor till ett möte i Vimmerby den 11 december 1901 för att rådgöra om bästa sättet att få en barnmorskeförening tillstånd inom nämnda län”.

Detta är de första raderna i protokollsboken för Kalmar läns barnmorskeförening.

Vi i Kalmar Läns Barnmorskeförening vill vara
en mötesplats där medlemmar träffas, lär känna varandra och utbyter erfarenheter. Tillsammans vill vi bredda vårt kunskapsområde genom att lyfta fram projekt, studier och forskning som rör oss barnmorskor.

Kontakta gärna styrelsen om du har frågor, tips eller önskemål om ämnen till våra möten eller vill att vi ska driva en aktuell fråga.

Kalmar läns Barnmorskeförening styrelse:


Ordförande
Marie Gerlström Sörensson – Förlossning/BB Kalmar

Vice Ordförande
Sofia Tallhage – Förlossning/BB Kalmar, Linneuniversitetet 

Ordinarie ledamöter
Hanna Ekström, kassör & förtroendevald – Förlossning/BB Kalmar
Helen Bengtsson, förtroendevald – Förlossning/BB Kalmar
Therese Gran Holgersson, sekreterare & förtroendevalt – Mödrahälsovården Oskarshamn
Annika Damsjö – Förlossningen/BB Kalmar
Linda Block – Förlossningen/BB Kalmar
Helena Fröler – Förlossningen/BB/Specialistmödravården Kalmar

Suppleanter
Teddie Lönnberg, webbansvarig – Förlossningen/BB Kalmar
Britt Wahlman – Mödrahälsovården Oskarshamn
Olivia Hasselgren – Mödrahälsovården Oskarshamn
Therese Karlsson – Förlossningen/BB Kalmar
Sandra Saarman – Mödrahälsovården Färjestaden/Borgholm
Tina Bertilsson – Privat barnmorska Västervik

Revisor
Sara Idberg Marklund – Specialistmödravården Kalmar
Revisorersättare
Hanna Jansson – Förlossningen/BB Kalmar

Valberedning
Maria Gustavsson Förlossningen/BB Kalmar
Louise Tuvesson Förlossningen/BB Kalmar

Kontakta oss

Vecka 25-28
Övrig tid

Besök gärna vår instagram!

Senast uppdaterat: 2024-06-13