Kalmars Lokalförening

”Barnmorskan Petronella Wenström i Vimmerby hade i länets tidningar inbjudit Kalmar läns barnmorskor till ett möte i Vimmerby den 11 december 1901 för att rådgöra om bästa sättet att få en barnmorskeförening tillstånd inom nämnda län”.

Detta är de första raderna i protokollsboken för Kalmar läns barnmorskeförening.

Vi i Kalmar Läns Barnmorskeförening vill vara
en mötesplats där medlemmar träffas, lär känna varandra och utbyter erfarenheter. Tillsammans vill vi bredda vårt kunskapsområde genom att lyfta fram projekt, studier och forskning som rör oss barnmorskor.

Kontakta gärna styrelsen om du har frågor, tips eller önskemål om ämnen till våra möten eller vill att vi ska driva en aktuell fråga.

Kalmar läns Barnmorskeförening styrelse:


Ordförande
Marie Gerlström Sörensson

Vice Ordförande
Sofia Ingvarsson

Sekreterare
Britt Wahlman

Kassör
Hanna Ekström

Ordinarie ledamöter
Helen Bengtsson (förtroendevald)
Anastasia Haidar (förtroendevald och webbansvarig)
Annica Damsjö
Helena Fröler
Ragnhild Sirviö (webbansvarig)

Suppleanter
Karin Liljesand
Emma Lindgren (förtroendevald)
Therese Gran Holgersson
Kerstin Lidalen
Malin Nyström (förtroendevald)
Malin Bergqvist
Charlotte Östlihn
Olivia Hasselgren

Revisor
Sara Idberg Marklund

Revisorersättare
Hanna Jansson

Valberedning
Maria von Zweigbergk
Madeleine Einarsson

Senast uppdaterat: 2023-06-14