Kalmars Lokalförening

”Barnmorskan Petronella Wenström i Vimmerby hade i länets tidningar inbjudit Kalmar läns barnmorskor till ett möte i Vimmerby den 11 december 1901 för att rådgöra om bästa sättet att få en barnmorskeförening tillstånd inom nämnda län”.

Detta är de första raderna i protokollsboken för Kalmar läns barnmorskeförening.

Vi i Kalmar Läns Barnmorskeförening vill vara
en mötesplats där medlemmar träffas, lär känna varandra och utbyter erfarenheter. Tillsammans vill vi bredda vårt kunskapsområde genom att lyfta fram projekt, studier och forskning som rör oss barnmorskor.

Kontakta gärna styrelsen om du har frågor, tips eller önskemål om ämnen till våra möten eller vill att vi ska driva en aktuell fråga.

Vår styrelse


Ordförande: 

Marie Gerlström Sörensson

Vice Ordförande:

Sofia Ingvarsson

Sekreterare:

Britt Wahlman

Kassör: 

Rebecca Björling

Ordinarie ledamöter:

Helen Bengtsson (förtroendevald)

Annica Damsjö

Helena Fröler

Suppleanter:

Karin Liljesand (webbansvarig)

Emma Lindgren (förtroendevald)

Therese Gran Holgersson

Anastasia Haidar

Kerstin Lidalen

Malin Nyström (förtroendevald)

Hanna Ekström

Revisor:

Sara Idberg Marklund

Revisorersättare:

_

Valberedning:

Maria von Zweigbergk

Senast uppdaterat: 2023-01-16