Områdeschef till obstetrik vid Skånes universitetssjukhus Malmö och Lund

 

Gör skillnad. Varje dag.

Hur är framtidens förlossningsvård? Vi välkomnar nu dig som är en trygg ledare med ett genuint engagemang för förlossningsvården och med visioner om hur vården ska se ut framåt.

Verksamhetsområde kvinnosjukvård på Skånes universitetssjukhus har cirka 800 anställda och består av både gynekologisk och obstetrisk verksamhet i Lund och Malmö. Inom område obstetrik ingår förlossningsavdelningar och BB-avdelningar på vardera ort, Familje-BB i Lund och BB Hemma med hembesöksverksamhet i Malmö samt specialistmödravård och ultraljud på bägge orter. Vi planerar också för en BB Hemma-verksamhet i Lund under det närmaste året.

Vi är en av de tre största verksamheterna inom förlossningsvård i Sverige och det är av vikt att vi alltid ligger i framkant kring hur vi bedriver vår verksamhet. Som universitetssjukhus har vi även uppdrag inom utveckling och utbildning och inom verksamhetsområdet bedrivs framgångsrik forskning även inom omvårdnadsperspektivet där vi har flera barnmorskor som är doktorander och en professor i ämnet sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa.

Sök jobbet

Arbetsuppgifter
Som områdeschef har du ett strategiskt och långsiktigt fokus med ett övergripande ansvar för verksamhet, ekonomi, arbetsmiljö och utveckling. Du förväntas utveckla förlossningsvården genom ett visionärt och nytänkande ledarskap genom dina enhetschefer och deras medarbetare. Vi vill öka valmöjligheterna utifrån vad kvinnorna och barnen behöver samt arbeta med en ökad kontinuitet genom graviditet, förlossning och eftervård, och där spelar du en central roll.

Du blir närmsta chef för tio enhetschefer som driver sina verksamheter i ett delat ledarskap. Obstetrik är ett spännande och stort område där du som chef får möjlighet att skapa ramar och tillsammans med dina chefer driva verksamheten framåt. Genom ett tillitsbaserat och coachande ledarskap bidrar du till att inspirera dina chefer till att utvecklas och bli de bästa möjliga cheferna. Du har även ett nära samarbete med sektionscheferna som är chefer för läkarna inom området samt din områdeschefskollega inom gynekologi och administration. Vidare arbetar du för goda samarbeten mellan enheter och andra verksamheter som basmödravården. Du för en nära dialog med de fackliga organisationerna i olika forum.

Du rapporterar direkt till verksamhetschefen och ni kommer att ha ett nära samarbete kring många viktiga frågor för förlossningsvården. Du blir en del av kvinnosjukvårdens ledningsgrupp där ni arbetar med ett helhetsperspektiv för hela verksamhetsområdets bästa. Du leder tillsammans med sektionschefen även närledningsgrupperna inom obstetrik där de flesta beslut som rör förlossningsvården fattas. I ledningsgrupperna strävar ni efter att ligga steget före, sätta mål och ge de bästa förutsättningar för verksamheten. Du kommer att möta många utmaningar, men samtidigt vara med och hitta nya lösningar. Ni arbetar genom samarbete och ett utvecklingsorienterat och nytänkande synsätt i syfte att uppnå goda resultat och en stimulerande arbetsplats med ett gott arbetsklimat för medarbetarna.

Här kommer du till en verksamhet som präglas av en kraft och vilja att som medarbetare alltid göra det bästa för de kvinnor och barn som behöver vår vård.

Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som har en högskoleutbildning med inriktning hälso- och sjukvård samt flerårig chefserfarenhet inom hälso- och sjukvård. För att bli framgångsrik i den här rollen är det av vikt att du har ett engagemang för förlossningsvården och en förståelse för de frågeställningar som är viktiga för vår verksamhet. Därför är det värdefullt om du har erfarenhet från förlossningsvården, en utbildning som barnmorska samt erfarenhet som chef inom kvinnosjukvården, men personliga kvalifikationer är viktigast. Har du tidigare erfarenhet av att leda andra chefer samt ledarskapsutbildning ser vi det som meriterande. Vi är inne i en viktig utvecklingsfas där vi behöver hitta nya former för vår sjukvård och därför ser vi gärna att du har varit med och bedrivit framgångsrikt utvecklingsarbete.

Du agerar som ett föredöme och har lust och mod att leda och vågar ta ställning i viktiga frågor. Du tänker utifrån ett helhetsperspektiv, är mål- och resultatinriktad och har förmåga och vilja att ligga i framkant och att tillsammans med dina medarbetare och andra verksamheter driva utveckling och tänka utanför ramarna. Detta för att kunna ge den bästa möjliga vård till våra patienter och en god arbetsmiljö för våra medarbetare. Du har ett coachande och tillitsbaserat ledarskap och en förmåga att få andra att växa, då en av dina största uppgifter är att leda och motivera dina enhetschefer så att de kan växa och utvecklas i sitt ledarskap. Din kommunikativa förmåga, din lyhördhet för andra och din förmåga att se till helheten gör att du har lätt för att skapa goda relationer och bygga samarbeten. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Varmt välkommen med din ansökan!

Övrigt
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.

Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning.

SISTA ANSÖKNINGSDATUM 2022-01-09

Sök jobbet

STATUS FÖR TJÄNSTEN
Ref nr: A1070373

ANSTÄLLNINGSVILLKOR
Omfattning Heltid
Antal tjänster 1
Anställningsform Tillsvidareanställning
Kommun Lund
Tillträde Tillträde enligt överenskommelse. Intervjuer planeras under vecka 3 och 4.

KONTAKTPERSON
Pia Teleman, Verksamhetschef
Telefon 046-17 25 34
Linda Grelte, Rekryterare
Telefon 046-275 27 18

FACKLIGA REPRESENTANTER
Karin Tajti, Vårdförbundet, 046-17 25 82
Ronny Öhman, Mellersta Skånes Läkarförbund, 0707-73 25 64
Riffat Cheema, Malmö Läkarförening, 0707-76 44 70
Jasmin Roland El-Abdouni, SRAT, 046-17 25 05
Marie Holmgren, Vision, 046-17 17 41
Agneta Persson, Kommunal, 0724-65 74 94