Doktorand i vårdvetenskap Borås


Lediga anställningar

Vid Högskolan i Borås skapas lärande, kunskap och innovation av hög internationell kvalitet och med stor samhällsrelevans. Högskolans campus ligger samlat mitt i centrum. Här arbetar vi tillsammans för framtiden och för att göra skillnad!

Vi har många spännande forsknings- och utbildningsmiljöer inom flera områden med helt unik utrustning. Flera av högskolans forskningsprojekt och utbildningar genomsyras av målen i Agenda 2030.

På Högskolan i Borås finns också Textilhögskolan och Bibliotekshögskolan, samt Science Park Borås som är nationellt ledande inom hållbarhet och konsumtion.


Doktorand i vårdvetenskap Borås

Ref PA 2021/258

Sök tjänsten

Forskarutbildning inom forskningsområdet Människan i vården bedrivs inom ämnet vårdvetenskap. Området förankras teoretiskt inom humanvetenskap med ett tydligt patientperspektiv som grund för vårdandet. Att ha patientperspektiv, i vårdvetenskaplig mening, innebär att vårda med livsvärlden som grund. Det handlar om att från vårdarens sida försöka att se, förstå och beskriva samt analysera och förklara hälsa, sjukdom, lidande och vård, så som det erfars av människan. För att vården skall bli vårdande, i den mening att den stödjer och stärker hälsa och välbefinnande, krävs vårdvetenskaplig kunskap som beaktar ett patientperspektiv.

Forskning inom vårdvetenskap riktas mot frågeställningar kring mänskliga aktiviteter inom olika vårdverksamheter, inte bara som patient, närstående eller vårdare, utan också som chef, medarbetare eller student. Fokus riktas på vårdande och hälsa, vilket inbegriper patientperspektiv, existentiella frågor, kommunikation och vårdande samtal och möten.

Högskolan i Borås söker doktorander i vårdvetenskap till kommande forskningsprojekt. Forskningsprojekten avser att bidra till kunskaper om vårdande för patienter inom olika områden.
 1. Vårdande inom anestesisjuksköterskans profession – med fokus på patienten i en högteknologisk miljö.
 2. Att åldras och vårdas i ett mångkulturellt och föränderligt samhälle – med fokus på utmaningar i relation till kommunikation och vårdande samtal samt vårdens digitalisering.
 3. Det akuta vårdandets komplexitet i utsatta situationer och/eller miljöer utanför sjukhus – med fokus på vård nära patienten.
 4. Vårdande som stödjer och stärker ungdomar och unga vuxnas sexuella och reproduktiva hälsa – med fokus på existentiella frågor och utmaningar.
 5. Vårdande och hälsofrämjande vård för barn och unga  – med fokus på att stärka en nära vård som stödjer barns och ungas rättigheter.
 6. Vårdande utmaningar i ett föränderligt och allt mer digitalt samhälle – med fokus på kommunikation, hälsofrämjande rådgivning och egenvård inom primärvård och hemsjukvård.


Arbetsbeskrivning

Doktorandanställningen ägnas till minst 80 % åt forskarstudier och avhandlingsarbete. Därutöver ingår undervisning och administration upp till en omfattning om maximalt 20 % av heltid.

Forskningsprojekten/avhandlingsarbetet kommer att bedrivas i en etablerad forskargrupp. Avhandlingsarbetet kommer att innefatta genomförande av fyra delstudier i ett projekt inom ovan angivna inriktningar. Inledningsvis utarbetas projektplan och forskningsetisk ansökan. Institutionstjänstgöringen kan bestå av undervisning och handledning av examensarbeten inom akademins program, fristående kurser och/eller uppdragsutbildning.

Doktorander erbjuds att gå kurs i Högskolepedagogik vid Högskolan i Borås.


Kvalifikationer

För anställningen som doktorand krävs:

 • Avlagd examen på avancerad nivå (magisterexamen eller masterexamen) i vårdvetenskap eller motsvarande.
 • Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
 • Goda kunskaper i engelska (motsvarande 3-årig gymnasienivå) i tal och skrift.

Följande bedömningsgrunder används som urval bland behöriga sökande:

 • Sökandes självständighet och planering av tidigare arbeten.
 • Sökandes tidigare visade förmåga att slutföra arbeten inom avsatta ramar.
 • Sökandes förmåga att kunna formulera undersöknings- och problemområden, både i tidigare arbeten och i forskningsplanen för det planerade  avhandlingsarbetet.
 • Grad av metodologisk och vetenskaplig mognad i tidigare utförda arbeten, samt i forskningsplanen, och förmåga till kommunikation, både skriftligt och muntligt.

Det är för anställningen meriterande med följande:

 • Erfarenhet av patientnära arbete inom något av de forskningsområden som beskrivits ovan.
 • Erfarenhet av vetenskapligt arbete och forskning.
 • Arbetslivserfarenhet och undervisning inom respektive område.

Anställning sker under förutsättning att den sökande uppfyller kraven och blir antagen som forskarstuderande. Antagning sker vid Högskolan i Borås.


Kontakt 

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Katarina Karlsson via telefon 033-435 47 61 eller av Annelie Sundler, vetenskaplig ledare via telefon 033-435 47 44. Fackliga företrädare är Magnus Sirhed, OFR-ST och Matilda Johansson, Saco-S, de nås via högskolans växel tfn 033-435 40 00.

Anställningsform: Anställning som doktorand i enlighet med HF kapitel 5. Studietiden motsvarar högst fyra års heltidsstudier. Den första anställningsperioden omfattar ett år och förnyas i normalfallet med ett år i taget. Om det ingår institutionstjänstgöring förlängs forskarutbildningstiden i motsvarande omfattning, dock högst till fem år.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Placeringsort: Borås
Diarienummer: PA 2021/258


Ansökan

Du ansöker om anställningen via vår hemsida genom att klicka på ”Ansök” längst ned i annonsen.

Skriv tydligt i din ansökan vilket av ovan angivna områden du söker. En eller flera tjänster kan sökas, men det ska då finnas en ansökan för varje tjänst. Till din ansökan ska följande dokument bifogas:

 1. Ansökningsbrev med beskrivning av din bakgrund och intresse för forskarutbildningen (max 2 sidor)
 2. Styrkt meritförteckning
 3. Kortfattat förslag på forskningsplan som presenterar forskningsinriktning och avhandlingsidé samt hur denna relaterar till den specifika utlysningen (max 4 sidor)
 4. Självständiga arbeten på avancerad nivå
 5. Publikationer du i övrigt vill åberopa (t.ex. forskningsrapporter eller vetenskapliga artiklar, max 3 st)
 6. Vidimerade betyg och intyg (ex examensbevis, arbetslivserfarenhet)
 7. Referenser
 8. Kopia på identitetshandling

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt.

Välkommen med din ansökan senast 2022-01-31.

Högskolan i Borås eftersträvar jämn könsfördelning hos medarbetarna och värdesätter mångfald i verksamheten.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.