Säker förlossning

Projekt Säker förlossning i samverkan mellan Svenska Barnmorskeförbundet (SBF), Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG) och Svenska Barnläkarföreningens neonatalsektion med stöd från Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag (Löf). Projekt säker förlossning (Löf) har tagit fram rekommendationer och råd, program för utbildning och kunskapskontroll, material och utvärdering.

Säker förlossning del 1

Samlade erfarenheter SBF-SFOG-SNS november 2010.

Godkända rekommendationer och råd

1.    Telefonrådgivning
2.    Riskbedömning vid ankomsten till förlossningsavdelningen
3.    Hotande fosterasfyxi
4.    Instrumentell förlossning med sugklocka
5.    Omedelbart kejsarsnitt
6.    Akut kejsarsnitt
7.    Fosterövervakning vid aktiv förlossning
8.    Checklista inför akut kejsarsnitt
9.    Checklista inför vakuumextraktion

Rekommendationerna och råden är framtagna tvärprofessionellt av Svenska Barnmorskeförbundet, Svensk Förening för Obstetrik & Gynekologi och Svenska neonatalsektionen.

Läs mer om projekt Säker förlossning – Rekommendationer och råd
S
äker förlossningsvård och Råd till föräldrar under barnets första levnadsvecka (på svenska och flera andra språk).

 

” Just nu pågår arbete med att utforma en ny teknisk lösning för CTG-utbildningen respektive NeoHLR-utbildningen.
Under detta arbete kan problem uppstå med kunskapskontrollen i form av att det hänger sig eller på andra sätt inte fungerar som det ska. Om ni har problem med kunskapskontrollen rekommenderar vi att ni avbryter och avvaktar tills arbetet med den nya tekniska lösningen är klar. Arbetet förväntas vara klart i augusti 2017.

Vi beklagar de eventuella besvär det medför.”
2017-04-20

CTG-utbildning

Interaktivt program för utbildning, träning och kunskapskontroll i CTG- och fosterövervakning.

NEO-HLR utbildning

Utbildning i hjärtlungräddning av nyfödda barn, neonatal HLR.

Rutinkollen – Förlossning

Rutinkollen – Mödrahälsovård

Säker förlossning del 2

Ett regionalt upplägg som omfattar bäckenbottensskador på kvinnan och riskgraviditeter.

Förlossningsskador på kvinnan

Ett utbildningsprogram med syfte att öka kunskapen hos läkare och barnmorskor om förlossningars påverkan på bäckenbottens strukturer. Det handlar om att förebygga, hitta, behandla och följa upp förlossningsskador på kort och på lång sikt.

 

  • Mia Ahlberg, förbundsordförande

    Representerar Svenska Barnmorskeförbundet i Säker förlossning Löf styrgrupp

    Mia Ahlberg, förbundsordförande
  • Marianne Weichselbraun

    Representerar Svenska Barnmorskeförbundet i Säker förlossning Löf styrgrupp

    Marianne Weichselbraun