Förbundsstyrelsen

Svenska Barnmorskeförbundets styrelse, förbundsstämman 2015.

 • Mia Ahlberg, Hägersten

  Ordförande, arbetsutskottet, Vetenskapliga rådet. Styrgrupp LÖF. Leg. barnmorska (RNRM), PhD, Södersjukhuset/Karolinska Institutet, Stockholm.

  Mia Ahlberg, Hägersten
  Telefon: 0709-396389
 • Eva Nordlund, Bagarmossen

  Vice ordförande, arbetsutskottet, Etiska rådet. Leg. Barnmorska (RNRM), BB Stockholm.

  Eva Nordlund, Bagarmossen
  Telefon: 073-5618349
 • Marianne Weichselbraun, Göteborg

  Vice ordförande, arbetsutskottet, LÖF. Leg. Barnmorska (RNRM), Normal Förlossningen, Sahlgrenska universitets sjukhuset/Östra. Övriga uppdrag: Sveus.

  Marianne Weichselbraun, Göteborg
  Telefon: 0768-107901
 • Roxana Aguilar, Lund

  Styrelseledamot, Leg. Barnmorska (RNRM), Ansvarig abortvård Skånes universitetssjukhus.

  Roxana Aguilar, Lund
  Telefon: 0766 486107
 • Mia Barimani, Solna

  Styrelseledamot, Utbildningsrådet. Leg. Barnmorska (RNRM), Med Dr, adjunkt, Karolinska Institutet, Stockholm.

  Mia Barimani, Solna
  Telefon: 0705671470
 • Camilla Ekstrand, Kristianstad

  Styrelseledamot, MM-ARG. Leg. Barnmorska (RNRM), Enhetschef, Barnmorskemottagningarna inom Skånes Universitetssjukvård.

  Camilla Ekstrand, Kristianstad
  Telefon: 0725318576
 • Barbro Fritzon, Halmstad

  Styrelseledamot, Internationella rådet, Leg. Barnmorska (RNRM), Internationell hälsa, Kvinnohälsovården Region Halland, projektledare Asylbarnmorska i region syd.

  Barbro Fritzon, Halmstad
 • Åsa Mörner, Glanshammar

  Styrelseledamot, Leg. Barnmorska (RNRM), Förtroendevald styrelsen Vårdförbundet avdelning Örebro, Huvudskyddsombud, Olaus Petri Barnmorskemottagning.

  Åsa Mörner, Glanshammar
  Telefon: 073-6480133
 • Susanne Åhlund, Västerås

  Styrelseledamot, Goda Levnadsvanor, Leg. Barnmorska (RNRM), doktorand Nationella Forskarskolan, Karolinska Institutet, Stockholm.

  Susanne Åhlund, Västerås
  Telefon: 070-7755095

Kontakta förbundsordförande & styrelsen!