Förbundsstyrelsen

Svenska Barnmorskeförbundets styrelse, förbundsstämman 2017.

 • Mia Ahlberg, Stockholm

  Ordförande, arbetsutskottet, Vetenskapliga rådet. Styrgrupp LÖF. Leg. barnmorska (RNRM), PhD, Södersjukhuset/Karolinska Institutet, Stockholm.

  Mia Ahlberg, Stockholm
  Telefon: 0709-396389
 • Eva Nordlund, Bagarmossen

  Vice ordförande, arbetsutskottet, Etiska rådet. Leg. Barnmorska (RNRM), BB Stockholm.

  Eva Nordlund, Bagarmossen
  Telefon: 073-5618349
 • Marianne Weichselbraun, Göteborg

  Vice ordförande, arbetsutskottet, LÖF. Leg. Barnmorska (RNRM), Normal Förlossningen, Sahlgrenska universitets sjukhuset/Östra. Övriga uppdrag: Sveus.

  Marianne Weichselbraun, Göteborg
  Telefon: 0768-107901
 • Mia Barimani, Solna

  Styrelseledamot, Utbildningsrådet. Leg. Barnmorska (RNRM), Med Dr, adjunkt, Karolinska Institutet, Stockholm.

  Mia Barimani, Solna
  Telefon: 0705671470
 • Barbro Fritzon, Halmstad

  Styrelseledamot, Internationella rådet, Leg. Barnmorska (RNRM), Internationell hälsa, Kvinnohälsovården Region Halland, projektledare Asylbarnmorska i region syd.

  Barbro Fritzon, Halmstad
 • Jolita Pettersson, Visby
  Jolita Pettersson, Visby
 • Ulrica Sjöstrand, Sundsvall
  Ulrica Sjöstrand, Sundsvall
 • Erica Solheim, Jönköping
  Erica Solheim, Jönköping
 • Susanne Åhlund, Västerås

  Styrelseledamot, Goda Levnadsvanor, Leg. Barnmorska (RNRM), doktorand Nationella Forskarskolan, Karolinska Institutet, Stockholm.

  Susanne Åhlund, Västerås
  Telefon: 070-7755095

Kontakta förbundsordförande & styrelsen!