Barnmorskestudenter

Barnmorskeutbildning

Barnmorskeutbildning finns på tolv platser i Sverige. Barnmorskeutbildningen är på avancerad nivå och bedrivs på högskolor och universitet. Det krävs sammanlagt 4,5 års studier för att utbilda sig till barnmorska i Sverige.

Här kan du klicka på respektive ort för att komma till högskolans/universitetets hemsida: Stockholm KI, Stockholm Sophiahemmet, GöteborgLundUmeåBoråsFalunLinköpingSkövdeKalmar, VästeråsUppsalaMittuniversitetet i Sundsvall

Hur blir man barnmorska?

För att få utbilda sig till barnmorska i Sverige krävs att man har legitimation som sjuksköterska. Barnmorskeutbildningen är på avancerad nivå.

  • Sjuksköterskeutbildning vid högskola/universitet 180 poäng (3 år).
  • Legitimation utfärdad av Socialstyrelsen – rätt att praktisera som sjuksköterska.
  • Barnmorskeutbildning vid högskola universitet/90 poäng (1½ år) eventuellt magisterexamen.
  • Legitimation – rätt att praktisera som barnmorska.

Kompetensområdet sexuell och reproduktiv hälsa

Detta innebär att en barnmorska kan vara verksam inom ett brett arbetsfält. Barnmorskor arbetar inom mödrahälsovård och förlossningsvård, på BB med eftervård och amningsrådgivning. Det finns barnmorskor verksamma inom gynekologi på vårdavdelningar och mottagningar, abortvård & preventivmedelsförskrivning och på ungdomsmottagningar. Barnmorskor är också verksamma inom fostermedicin och ultraljudsdiagnostik och vid utredningar och behandling med assisterad reproduktiv teknik (ART).

För en del områden och barnmorsketjänster krävs särskild kompetens. Utbildning kan ibland ges internt på arbetsplatsen, som kurser & uppdragsutbildningar, eller via specialistföreningar och professionella organisationer. Vissa områden kräver akademisk utbildning på högskolenivå. Arbetsgivaren har också ett ansvar att tillse att anställd personal (barnmorska) har den kompetens som erfordras för att utföra arbetet.