Västmanlands Lokalförening

Västmanlands läns barnmorskeförening bildades 2 augusti 1897.

Här på vår lokalförenings webbsida kommer ni att få se aktuell information om kommande möten, aktiviteter och kontaktuppgifter till styrelsen.
Hör gärna av er!

Västmanland styrelse: 

Ordförande Magdalena Mattebo

Vice ordförande Ylva-Li Lindahl

Sekreterare Maria Johansson Offerman

Kassör Jenny Kullman

Webansvarig Renée Månsson

Övriga ledamöter
Sandra Hamberg, ledamot, förtroendevald
Anette Knabäck, ledamot, förtroendevald
Anna-Lena Johansson, ledamot
Anne Nyman, ledamot
Anna Isaksson, ledamot

Senast uppdaterat: 2021-06-03