Västmanlands Lokalförening

Västmanlands läns barnmorskeförening bildades 2 augusti 1897.

Här på vår lokalförenings webbsida kommer ni att få se aktuell information om kommande möten, aktiviteter och kontaktuppgifter till styrelsen.
Hör gärna av er!

Västmanland styrelse (2022): 

Ordförande Renée Månsson

Vice ordförande Anne Nyman, förtroendevald

Sekreterare Maria Johansson Offerman

Kassör Jenny Kullman

Webbansvarig Renée Månsson

Övriga ledamöter
Anette Knabäck, ledamot, förtroendevald
Sandra Hamberg, ledamot
Pernilla Gustafsson, ledamot
Karolina Faria, ledamot

Senast uppdaterat: 2022-10-23