Västmanlands Lokalförening

Västmanlands läns barnmorskeförening bildades 2 augusti 1897.

Här på vår lokalförenings webbsida kommer ni att få se aktuell information om kommande möten, aktiviteter och kontaktuppgifter till styrelsen.
Hör gärna av er!

Västmanland styrelse 2019

Ordförande Magdalena Mattebo

Vice ordförande Marie Gölles

Kassör Gun-Maj Hellman

Sekreterare Jenny Kullman

Övriga ledamöter

Maria Johansson Offerman, ledamot

Sandra Hamberg, ledamot, förtroendevald, webbansvarig

Anette Knabäck, ledamot, förtroendevald

Macarena Boudon Ladholm, ledamot

Anna Isaksson, ledamot

Senast uppdaterat: 2019-07-03