Västernorrlands Lokalförening

Västernorrlands barnmorskesällskap – Sundsvalls Barnmorskesällskap bildades 15 mars 1887 av tio inom staden med omnejd bosatta barnmorskor. Till ordförande valdes fru Amalia Henriksson och till sekreterare fru Anna Hydén.

Ångermanlands barnmorskesällskap bildades 1898 och ordförande i Sundsvalls barnmorskesällskap hjälpte till med bildandet av det nya sällskapet. Tanken var att organisera sig för att bättre tillvarata sina intressen.

Medlemsmöten med föreläsningar anordnas på olika platser i regionen.

Kontakta gärna styrelsen!
Ordförande Amanda Nyberg
Sekreterare Maria Nordin
Kassör Magdalena Elfving 

Senast uppdaterat: 2023-06-14