Västerbottens Lokalförening

Västerbottens läns Barnmorskeförening bildades 1917. Från början var det två olika föreningar, uppdelade i norra och södra länet. 1960 slogs dessa bägge ihop till en barnmorskeförening för hela Västerbottens län.

Västerbottens läns norra Barnmorskeförening bildades 1917. Före 1916 hade det inte funnits någon barnmorskeförening i Västerbotten. Vid den tiden började flera barnmorskor diskutera om inte också de borde bilda en lokalförening och få bli inregistrerade i Svenska Barnmorskeförbundet. ”Vi kände behov av gemenskap med övriga kamrater i landet för att med dem få dela våra gemensamma intressen och dryfta våra spörsmål.” Västerbottens läns södra barnmorskeförening bildades 1918.

I Region Västerbotten finns NUS, Norrlands Universitetssjukhus Umeå, Skellefteå Lasarett och Lycksele Lasarett.

Kontakta styrelsen om det är någon särskild fråga som du vill att föreningen ska arbeta med. Vi tar gärna emot förslag på föreläsare och ämnen för kommande medlemsmöten.
Ordförande är Therese Lindberg, Skellefteå.

Senast uppdaterat: 2024-05-10