Värmlands Lokalförening

Värmlands läns Barnmorskeförening bildades i Karlstad 4 augusti 1892.

Värmlands läns Barnmorskeförening styrelse (2023):


Ordförande

Sekreterare

Kassör

Ledamöter
Karin Ängeby
Camilla Tranberg Eriksson
Fia Hedblom

Linn Jenssen
Sigrid Alwall Ekendahl
Karolina Grabill Johansson
Magdalena Fritzson

Revisorer

Valberedningen

Fackligt förtroendevald SRAT/Svenska Barnmorskeförbundet
Linn Jenssen
Sofia Vähäsalo

Senast uppdaterat: 2023-06-14