Värmlands Lokalförening

Värmlands läns Barnmorskeförening bildades i Karlstad 4 augusti 1892.

Värmlands läns Barnmorskeförening styrelse (2024):


Ordförande

Sekreterare

Magdalena Fritzson

Kassör

Ledamöter

Johanna Bengtsson

Linn Jenssen

Sigrid Alwall Ekendahl

Karolina Grabill Johansson

Sarah Arvidsson

 

Revisorer

Valberedningen

Maud Johansson

Fackligt förtroendevald SRAT/Svenska Barnmorskeförbundet
Linn Jenssen, Sarah Arvidsson & Sofia Vähäsalo

Senast uppdaterat: 2024-06-19