Värmlands Lokalförening

Värmlands läns barnmorskeförening bildades i Karlstad 4 augusti 1892.

Information kommer inom kort

Vår styrelse

Ordförande
Karin Ängeby

Sekreterare
Jenny Sallnäs Luukkonen

Kassör
Kristin Guttke

Ledamöter
Annika Skoogh

Sofie Israelsson

Kristina Lindblom

Anne Bygert

Linda Englund

Revisorer
Elin Boström

Ann-Charlotte Hult

Valberedningen
Monica Ehrsson

Eva Engström

 

 

Senast uppdaterat: 2019-04-14