Värmlands Lokalförening

Värmlands läns Barnmorskeförening bildades i Karlstad 4 augusti 1892.

Styrelsen 2020:


Ordförande

Sekreterare
(förtroendevald)

Kassör

Ledamöter
Elin Boström

Sofia Jedvik

(skyddsombud)

Jenny Sallnäs

Camilla Tranberg (förtroendevald)

Revisorer

Valberedningen

Fackligt förtroendevald SRAT-Svenska Barnmorskeförbundet
Malin Falkenström

Senast uppdaterat: 2021-04-07