Värmlands Lokalförening

Värmlands läns Barnmorskeförening bildades i Karlstad 4 augusti 1892.

Styrelsen 2022/2023:


Ordförande

Sekreterare

Kassör


Ledamöter

Karin Ängeby

Camilla Tranberg Eriksson

Fia Hedblom

Linn Jenssen

Sigrid Alwall Ekendahl

Karolina Grabill Johansson

Magdalena Fritzson

Revisorer

Valberedningen

Fackligt förtroendevald SRAT-Svenska Barnmorskeförbundet

Linn Jenssen

Sofia Vähäsalo

Senast uppdaterat: 2022-08-29