Värmlands Lokalförening

Värmlands läns Barnmorskeförening bildades i Karlstad 4 augusti 1892.

Styrelsen 2021 (2020):


Ordförande

Sekreterare

Kassör


Ledamöter

Camilla Tranberg

Elin Boström

Fia Hedblom

Malin Falkenström

Sigrid Alwall Ekendahl

Kristina Lindblom

Revisorer

Valberedningen

Fackligt förtroendevald SRAT-Svenska Barnmorskeförbundet

Senast uppdaterat: 2021-06-09