Värmlands Lokalförening

Värmlands läns barnmorskeförening bildades i Karlstad 4 augusti 1892.

 

Vår styrelse

Ordförande
Karin Ängeby

Sekreterare
Jenny Sallnäs Luukkonen

Kassör
Kristin Guttke

Ledamöter
Annika Skoogh

Sofie Israelsson

Kristina Lindblom

Anne Bygert

Linda Englund

Revisorer
Elin Boström

Ann-Charlotte Hult

Valberedningen
Monica Ehrsson

Eva Engström

 

 

Senast uppdaterat: 2019-07-03