Uppsala Lokalförening

Uppsala barnmorskesällskap bildades 16 november 1886 av Uppsala stads praktiserande barnmorskor vid möte i pastorsexpeditionens lokaler.

Från 1898 kunde barnmorskor från landsbygden bli medlemmar och 1923 antog föreningen namnet Uppsala läns barnmorskeförening.

Senast uppdaterat: 2019-07-03