Uppsala Lokalförening

Uppsala barnmorskesällskap bildades 1886 av Uppsala stads praktiserande barnmorskor vid möte i pastorsexpeditionens lokaler. Från 1898 kunde barnmorskor från landsbygden bli medlemmar och 1923 antog föreningen namnet Uppsala barnmorskeförening.

Uppsala barnmorskeförening anordnar några medlemsmöten per år. Vanligtvis på våren i samband med barnmorskedagen 5 maj, samt i början av december i form av av ett glöggmingel.

Kontakta styrelsen om det är någon särskild fråga som du vill att Barnmorskeföreningen ska arbeta med. Vi tar gärna emot förslag på föreläsare och ämnen för kommande medlemsmöten samt motioner till årsmötet.

Uppsalas lokalföreningsstyrelse 2020:

Ordförande

Barnmorska, förlossningen Akademiska sjukhuset, förtroendevald

Sekreterare
Emma Eriksdotter Lööv
Barnmorska, ungdomsmottagningen City/Flogsta, förtroendevald

Kassör
Evelina Bäccman
Barnmorska, förlossningen/BB Akademiska sjukhuset, förtroendevald

Ledamöter
Ann-Sofie Brosché
Barnmorska, förlossningen/BB Akademiska sjukhuset, förtroendevald

Elin Ternström
Barnmorska, Med dr, Lektor Högskolan Dalarna

Hannah Lundkvist
Barnmorska, Samariterhemmets barnmorskemottagning/BB Akademiska sjukhuset

Johanna Skoglund Jobs
Barnmorska, gynmottagningen/kvinnofridsenheten Akademiska sjukhuset

Senast uppdaterat: 2021-05-24