Uppsala Lokalförening

Uppsala barnmorskesällskap bildades 1886 av Uppsala stads praktiserande barnmorskor vid möte i pastorsexpeditionens lokaler. Från 1898 kunde barnmorskor från landsbygden bli medlemmar och 1923 antog föreningen namnet Uppsala barnmorskeförening.

Uppsala barnmorskeförening anordnar några medlemsmöten per år. Vanligtvis på våren i samband med barnmorskedagen 5 maj, samt i början av december i form av ett glöggmingel.

Kontakta styrelsen om det är någon särskild fråga som du vill att Barnmorskeföreningen ska arbeta med. Vi tar gärna emot förslag på föreläsare och ämnen för kommande medlemsmöten samt motioner till årsmötet.

Uppsalas Barnmorskeförening styrelse (2023):

Ordförande

Barnmorska, Samariterhemmets barnmorskemottagning

Sekreterare

Elin Ternström
Barnmorska, Med dr, universitetsektor Högskolan Dalarna

Kassör
Hannah Lundkvist
Barnmorska, Samariterhemmets barnmorskemottagning

Ledamöter
Ann-Sofie Brosché
Barnmorska, förlossningen/specialistmödravården Akademiska sjukhuset, fackligt förtroendevald

Emma Eriksdotter Lööv
Barnmorska, ungdomsmottagningen City/Flogsta, fackligt förtroendevald

Cecilia Holmqvist
Barnmorska, förlossningen/BB Akademiska sjukhuset

Petra Östlund
Barnmorska, förlossningen/BB på väg Akademiska sjukhuset

Senast uppdaterat: 2023-06-21