Stockholms Lokalförening

Den 28 december 1885 sammankallade barnmorskan fröken Hanna Qvarsell några av huvudstadens barnmorskor för att höra om de ville bilda en förening. Man enades sig därom och den 8 februari 1886 var föreningen Stockholms Barnmorskesällskap bildad. År 2011 firade Svenska Barnmorskeförbundet och Stockholms Barnmorskesällskap 125 år.

Stockholms Barnmorskeförbund anordnar medlemsmöten vår och höst med föredrag och diskussion, ibland temadagar samt årsmöte i april/maj. Vi hoppas att många vill komma på våra möten så att vi får tillfälle att knyta nya kontakter och diskutera de många olika ämnen som vi brinner för. Ju fler vi blir desto roligare möten får vi!

Kontakta styrelsen om det är någon särskild fråga som du vill att Barnmorskeförbundet ska arbeta med. Vi tar gärna emot förslag på föreläsare och ämnen för kommande medlemsmöten samt motioner till årsmötet.

Medlemmar har rätt att inkomma med motioner och nomineringar till val av förbundsordförande och styrelse vid Svenska Barnmorskeförbundets förbundsstämma (ombudsmöte). Kontakta styrelsen Stockholms Barnmorskeförbund om du vill veta mer!

Kontakt mejl till lokalföreningen

Barnmorskeförbundets lokalförening Stockholm styrelse (2023/2024):


Ordförande

Koordinator BB S:t Göran
Telefon 070-840 82 00

Vice Ordförande
Anna Björsson
Älvsjö BMM, fackligt förtroendevald och skyddsombud Svenska SRAT/Barnmorskeförbundet

Sekreterare
Emilija Wilson
PhD, Biträdande lektor, Kvinnors och barns hälsa, Enheten för reproduktiv hälsa, Karolinska institutet

Kassör
Jannich Rasmus Ludvigsen
BB Karolinska Huddinge

Ledamöter


Teamledare BB Karolinska Huddinge
Regionsövergipande fackligt förtroendevald för SRAT/Svenska Barnmorskeförbundet
Telefon 070-217 82 04

Kajsa Persson Kay
UM Botkyrka, förtroendevald SRAT/Svenska Barnmorskeförbundet

Mabel Zamora Hernandez
Vasa mamman BMM

Anna Richette Stenhammar
Min barnmorska, BB Karolinska Huddinge

Revisorer
Eva Nordlund
Ewa Elvin, före detta Andersson (revisorsuppleant)

Valberedning
Marie Bondeson (sammankallande)
Tia Kristiansson
May Sörmark (suppleant)

Senast uppdaterat: 2023-06-14