Stockholms Lokalförening

Den 28 december 1885 sammankallade barnmorskan fröken Hanna Qvarsell några av huvudstadens barnmorskor för att höra om de ville bilda en förening. Man enades sig därom och den 8 februari 1886 var föreningen Stockholms Barnmorskesällskap bildad. År 2011 firade Svenska Barnmorskeförbundet och Stockholms Barnmorskesällskap 125 år.

Stockholms Barnmorskeförbund anordnar medlemsmöten vår och höst med föredrag och diskussion, ibland temadagar samt årsmöte i april/maj. Vi hoppas att många vill komma på våra möten så att vi får tillfälle att knyta nya kontakter och diskutera de många olika ämnen som vi brinner för. Ju fler vi blir desto roligare möten får vi!

Kontakta styrelsen om det är någon särskild fråga som du vill att Barnmorskeförbundet ska arbeta med. Vi tar gärna emot förslag på föreläsare och ämnen för kommande medlemsmöten samt motioner till årsmötet.

Medlemmar har rätt att inkomma med motioner och nomineringar till val av förbundsordförande och styrelse vid Svenska Barnmorskeförbundets förbundsstämma (ombudsmöte). Kontakta styrelsen Stockholms Barnmorskeförbund om du vill veta mer!

Kontakt mejl till lokalföreningen:

Styrelsen 2023/2024


Ordförande

Anja Lundström
Leg Barnmorska, Koordinator BB S:t Göran

070-8408200

Vice Ordförande

Anna Björsson

Leg Barnmorska, Älvsjö BMM, förtroendevald och skyddsombud Svenska Barnmorskeförbundet/SRAT

Sekreterare


Emilija Wilson

Leg, Barnmorska, PhD, Bitr. lektor, Kvinnors och barns hälsa, Enheten för reproduktiv hälsa, Karolinska institutet

Kassör

Jannich Rasmus Ludvigsen

Leg. Barnmorska, BB Karolinska Huddinge

Ledamöter

Maria Nordén Norman
Leg Barnmorska, Teamledare BB Karolinska Huddinge. Regionsövergipande fackligt förtroendevald för Svenska Barnmorskeförbundet-SRAT

Telefon: +46 70 2178204

Kajsa Persson Kay
Leg Barnmorska, UM Botkyrka, förtroendevald Svenska Barnmorskeförbundet/SRAT

 

Mabel Zamora Hernandez
Leg Barnmorska,  Vasa mamman BMM

 

Anna Richette Stenhammar

Leg. Barnmorska, Min barnmorska, BB Karolinska Huddinge

 

Revisorer

Eva Nordlund

Ewa Elvin, fd Andersson (revisorsuppleant)

Valberedning

Marie Bondeson (sammankallande)

Tia Kristiansson

May Sörmark (suppleant)

Senast uppdaterat: 2023-05-22