Södermanlands Lokalförening

Södermanlands barnmorskeförening bildades 15 januari 1901 i Eskilstuna. Mötet hade sammankallats av fröken Maria Åhl genom cirkulärskrivelser till samtliga barnmorskor i länet. 42 barnmorskor kom till mötet och 26 barnmorskor som var förhindrade att närvara lät meddela att de ville ansluta sig till föreningen.

Medlemmarna väljer på årsmötet ledamöter till styrelse och valberedning.
Styrelsen ordnar medlemsmöte (varav ett är årsmötet) minst två gånger per år.
Vilka frågor som ska drivas och vilka ämnen som tas upp på medlemsmötena bestäms till största delen av medlemmarna själva. Styrelsen är därför mycket tacksam för förslag till detta. Vi tar också tacksamt emot motioner över frågor att arbeta vidare med och eventuellt för att föra vidare till Barnmorskeförbundets ombudsmöte.

Vår styrelse:

Ordförande
Christina von Feilitzen, Katrineholm

Vice Ordförande
Ann-Sofi Almkvist, Eskilstuna

Sekreterare
Catarina Björndahl, Eskilstuna

Kassör
Linda Alexandersson Nordin, Katrineholm

Ledamöter
Ann-Charlotte Andersson, Katrineholm
Camilla Mårtensson, Katrineholm
Maria Södermark, Katrineholm

Valberedning
Monica Brihall, Katrineholm

Revisor
Annica Karlsson, Katrineholm

 

Senast uppdaterat: 2019-07-03