Skaraborgs Lokalförening

Skaraborgs läns barnmorskeförening bildades 18 juli 1893.

Vår styrelse


Ordförande
Cecilia Evertsson
Mejl:

Kassör
Anna Lidberg

Sekreterare

Ledamöter


Malin Rosebrink
Emma Wahlgren

Senast uppdaterat: 2022-10-21