Skaraborgs Lokalförening

Svenska Barnmorskeförbundet är geografiskt indelat i lokalföreningar. Lokalföreningen har egen styrelse och lokal aktivitet med årsmöte och medlemsmöten. Som medlem i Svenska Barnmorskeförbundet tillhör man också en lokalförening.

Vår styrelse (2019)


Ordförande
Cecilia Evertsson

Kassör
Carolina Nilsson

Sekreterare:
Louise Cederholm,

Ledamöter:

Anna Lidberg,
Lena Nilsson,

 

Senast uppdaterat: 2019-08-05