Skaraborgs Lokalförening

Svenska Barnmorskeförbundet är geografiskt indelat i lokalföreningar. Lokalföreningen har egen styrelse och lokal aktivitet med årsmöte och medlemsmöten. Som medlem i Svenska Barnmorskeförbundet tillhör man också en lokalförening.

Vår styrelse (2016)


Ordförande
Mia Marttinen,

Vice ordförande
Hilde Tidemann,

Kassör
Lena Johansson,

Sekreterare:
Louise Cederholm,

Ledamöter:
Carolina Nilsson,

Annelie Bratt,

Lena Nilsson,

Anna Lidberg,

Martina Wennerberg,

 

Senast uppdaterat: 2018-05-24