Skaraborgs Lokalförening

Skaraborgs läns barnmorskeförning bildades 18 juli 1893.

Svenska Barnmorskeförbundet är geografiskt indelat i lokalföreningar. Lokalföreningen har egen styrelse och lokal aktivitet med årsmöte och medlemsmöten. Som medlem i Svenska Barnmorskeförbundet tillhör man också en lokalförening.

Vår styrelse (2019)


Ordförande
Cecilia Evertsson

Kassör
Carolina Nilsson

Sekreterare

Ledamöter
webbansvarig

Senast uppdaterat: 2022-09-02