Östergötlands Lokalförening

Östergötlands läns barnmorskeförening bildades vid ett sammanträde i Linköping den 29 maj 1902 i Linköping. Medlemsantalet var då omkring 20. Styrelsen utgjordes då av Linköpings barnmorskor. Fru Clara Delin var föreningens första ordförande.

Senast uppdaterat: 2023-07-03