Östergötlands Lokalförening

Östergötlands läns barnmorskeförening bildades 29 maj 1902 i Linköping.

Styrelsen 2022:

Ordförande
Petra Sjöberg

Vice ordförande
Veronica Dahlman

Kassör 
Philicia Björklund

Ledamöter
Maria Spets
Heidi Johansson

Revisor
Kicki Bohman

Senast uppdaterat: 2022-06-10