Östergötlands Lokalförening

Östergötlands läns barnmorskeförening bildades vid ett sammanträde i Linköping den 29 maj 1902 i Linköping. Medlemsantalet var då omkring 20. Styrelsen utgjordes då av Linköpings barnmorskor. Fru Clara Delin var föreningens första ordförande.

Här på vår lokalförenings webbsida kommer ni att få se aktuell information om kommande möten, aktiviteter och kontaktuppgifter till styrelsen.

Kontakta styrelsen om du har förslag på aktuella teman inför kommande möten eller med andra viktiga frågor som föreningen kan lyfta eller driva.

Som medlem har du rätt att komma med förslag på personer som ni vill ska ingå i styrelsen. Kontakta då vår valberedning inför årsmötet.

Följ oss gärna på Instagram @sbfiostergotland

Styrelsen 2022:

Ordförande
Petra Sjöberg

Vice ordförande
Veronica Dahlman

Kassör 
Philicia Björklund

Ledamöter
Maria Spets
Heidi Johansson

Revisor
Kicki Bohman

Senast uppdaterat: 2023-04-06