Östergötlands Lokalförening

Östergötlands läns barnmorskeförening bildades 29 maj 1902 i Linköping.

Styrelsen 2020:

Ordförande
Heidi Johansson

Kassör och sekreterare
Philicia Björklund

Ledamöter
Maria Spets
Maria Voogand
Petra Sjöberg
Veronica Dahlman

Revisor
Kicki Bohman

Senast uppdaterat: 2021-04-07