Östergötlands Lokalförening

Östergötlands läns barnmorskeförening bildades 29 maj 1902 i Linköping.

 

Styrelsen 2019

Ordförande
Heidi Johansson

Kassör
Philicia Björklund

Ledamot/suppleant
Maria Spets

 

Senast uppdaterat: 2019-07-03