Örebro Lokalförening

Örebro läns barnmorskeförening bildades 22 september 1892 i Hallsberg.

Örebro läns barnmorskeförening anordnar möten en gång per termin. Vi i föreningen vill bredda barnmorskans kunskapsområde och dela våra erfarenheter medlemmar emellan. Under mötena utökar vi vår kunskap genom utbyte mellan representanter från olika delar av vården, att lyfta studier eller pågående projekt/forskning eller med en externt inbjuden föreläsare inom aktuella teman.
Följ oss på Instagram @barnmorskeforbundetorebro

Kontakta styrelsen om du har förslag på aktuella teman inför kommande möten eller med andra viktiga frågor som föreningen kan lyfta eller driva.

Som medlem har du rätt att komma med förslag på personer som ni vill ska ingå i styrelsen. Kontakta då vår valberedning inför årsmötet.

Örebro läns Barnmorskeförening styrelse (2022):

Ordförande
Linda Lännqvist, barnmorska Avdelning 23 USÖ och ledare för amningsprocessgrupp

Vice ordförande
Caisa Sjöström, barnmorska Ungdomsmottagning 

Sekreterare
Maria Stenberg, barnmorska Ungdomsmottagning

Kassörer
Christina Sjöö, barnmorska Förlossningen USÖ och Auroraverksamhet
Kristina Larsson, barnmorska Avdelning 25 USÖ

Webbansvarig
Frida Gunnarsson, barnmorska Olaus Petri Barnmorskemottagning

Ledamot
Kristina Räsänen, barnmorska Karla Barnmorskemottagning

Revisorer
Lena Norefors, barnmorska Förlossningen USÖ, bitr. chefsbarnmorska
Anna Hultmark, barnmorska Ultraljudsmottagning och Förlossningen USÖ

Valberedning
Sofia Sundström, barnmorska Olaus Petri Barnmorskemottagning
Kwang Pantidech, barnmorska Ultraljudsmottagning och Förlossningen USÖ

Förtroendevalda
Christina Sjöö
Caisa Sjöström

 

Senast uppdaterat: 2023-06-14