Örebro Lokalförening

Örebro läns barnmorskeförening bildades 22 september 1892 i Hallsberg.

Styrelsen (2022)

Ordförande Linda Lännqvist
Sekreterare Maria Stenberg
Kassör Kristina Larsson

Webbansvarig Frida Gunnarsson

Senast uppdaterat: 2023-01-25