Norrbottens Lokalförening

Norrbottens läns barnmorskeförening bildades i Luleå stad 1905.

Föreningen hade på grund av de stora avstånden svårt att samla sina medlemmar och 1915 bildades Norrbottens läns södra barnmorskeförening i Piteå. 1920 bildades i Kalix Sveriges nordligaste barnmorskeförening. Föreningarna i Luleå och Kalix upplöstes 1922 respektive 1927 och sedan dess finns en barnmorskeförening för Norrbottens län.

Svenska Barnmorskeförbundets jubileumsutställning Barnmorskan 300 år har visats på Piteå Museum under sommaren 2013. Vernissage och invigning anordnades i samarbete med medlemmar i Norrbottens läns barnmorskeförening. Utställningen har tidigare även visats i Luleå i samarbete med barnmorskeföreningen.

Styrelsen Norrbotten (2023)

Ordförande och medieansvarig 
Ellinor Mella

Ledamöter
Hanna Toolanen-Hemphälä vice ordförande, medieansvarig 
Veronica Danielsson kassör
Ann-Sofie Bergenudd sekreterare
Madelene Bergenstråle webbansvarig
Barbro Grape-Nutti revisor
Marjoriita Wahlberg revisor

 

 

Senast uppdaterat: 2023-06-22