Norrbottens Lokalförening

Norrbottens läns barnmorskeförening bildades i Luleå 1903. Föreningen hade på grund av de stora avstånden svårt att samla sina medlemmar och 1915 bildades Norrbottens läns södra barnmorskeförening i Piteå. 1920 bildades i Kalix Sveriges nordligaste barnmorskeförening.

Föreningarna i Luleå och Kalix upplöstes 1922 respektive 1927 och sedan dess finns en barnmorskeförening för Norrbottens län.

Svenska Barnmorskeförbundets jubileumsutställning Barnmorskan 300 år har visats på Piteå Museum under sommaren 2013. Vernissage och invigning anordnades i samarbete med medlemmar i Norrbottens läns barnmorskeförening. Utställningen har tidigare även visats i Luleå i samarbete med barnmorskeföreningen.

Ordförande Norrbotten

Ledamöter
Ellinor Mella
Anna Jacobsson
Jessika Metsävainio
Anna Franklin
Barbro Grape Nutti
Ingegerd Tano

Senast uppdaterat: 2019-08-06