Kronobergs Lokalförening

Kronobergs läns barnmorskeförening bildades 2 oktober 1902. Till ordförande valdes fru Fredrika Antonius, Växjö.

Senast uppdaterat: 2024-02-07