Kronobergs Lokalförening

Kronobergs läns barnmorskeförening bildades 2 oktober 1902. Till ordförande valdes fru Fredrika Antonius, Växjö.

Kronoberg har 91 medlemmar (2013).

Senast uppdaterat: 2017-03-20