Kronobergs Lokalförening

Kronobergs läns barnmorskeförening bildades 2 oktober 1902. Till ordförande valdes fru Fredrika Antonius, Växjö.

 

Senast uppdaterat: 2020-11-17