Kristianstads Lokalförening


Kristianstads läns Barnmorskeförening bildades på initiativ av Svenska barnmorskornas Centralkommitté 15 maj 1898.

Kristianstads Barnmorskeförbund anordnar ett årsmöte och ett höstmöte per år för sina medlemmar. Både årsmöte och höstmöte kombineras alltid med ett aktuellt tema jämte mötet med exempelvis en externt inbjuden föreläsare eller någon typ av aktivitet. Under året hålls också fem till sex protokollförda styrelsemöten.

Kontakta styrelsen om du har förslag på teman eller aktiviteter som du tycker skulle vara viktiga eller intressanta att vi tar upp på våra höst- och årsmöten. Kontakta oss också gärna om andra viktiga frågor som ni tycker att Kristianstads barnmorskeförbund bör lyfta eller driva.

Har ni förslag på personer som ni vill ska ingå i vår styrelse eller som ni önskar se på något specifikt uppdrag inom styrelsen, så kontakta gärna vår valberedning inför årsmötet, då val av ny styrelse sker.

Medlemmar har rätt att inkomma med motioner och nomineringar till val av förbundsordförande och styrelse vid Svenska Barnmorskeförbundets förbundsstämma (ombudsmöte). Kontakta styrelsen i Kristianstads barnmorskeförbund om du vill veta mer.

Vår styrelse 2023: 

Ordförande: Erika Ahlgren sexolog/barnmorska Riksens Ständers BMM 
Vice ordförande: Ulrika Wihlborg barnmorska Riksens Ständers BMM och Åhus BMM
Sekreterare: Emma Dahlberg barnmorska förlossningen CSK
Vice sekreterare: Sarah Lideson barnmorska KHV Sölvesborg

Kassör: Kristina Biel barnmorska ultraljudsmottagningen CSK

Ledamöter:
Cecilia Johannesson barnmorska ungdomsmottagningen Kristianstad

Zahra Al-Shatrawi barnmorska förlossningen CSK

Mikaela Molander barnmorska BB CSK

Hannah McPhee barnmorska Capio BMM

Charlotte Bergevi-Erlandsson barnmorska förlossningen CSK 

Revisor: Veronica Svensson barnmorska förlossningen CSK 

Valberedning:

Ann-Sofie Normann barnmorska ungdomsmottagningen Hässleholm

Förtroendevalda:
Cecilia Johannesson

Zahra Al-Shatrawi

Ulrika Wihlborg

Senast uppdaterat: 2023-05-08