Kristianstads Lokalförening

Kristianstads läns Barnmorskeförening bildades på initiativ av Svenska barnmorskornas Centralkommitté 15 maj 1898.

Styrelsen i Kristianstad anordnar ett årsmöte och ett höstmöte per år för medlemmar. Under året hålls också fem till sex protokollförda styrelsemöten.

Vi tar tacksamt emot förslag på ämne till våra temadagar. Kontakta oss gärna om viktiga frågor som ni tycker att barnmorskeförening bör lyfta eller driva. Vi vill gärna också ha förslag på föreläsare till våra medlemsmöten. Kontakta gärna valberedning och ge förslag på styrelsemedlemmar inför årsmötet.

Medlem i Kristianstads läns Barnmorskeförening är alla förbundets medlemmar bosatta i gamla Kristianstad län. Hör av dig till någon i styrelsen om du önskar tillhöra annan lokalförening än där du är bosatt. Vi försöker upprätta en maillista för att enkelt nå ut till alla våra medlemmar. Har du ännu inte fått ett mail, ta kontakt med styrelsen.

Vår styrelse 2018

Ordförande Kristina Biel

Vice ordförande Kristina Kämpargård

Sekreterare Erika Ahlgren

Vice sekreterare Vibeke Tham

Kassör Ann-Sofie Normann

Övriga ledamöter:

Aleksandra Nived

Anna Andersson

Karin Svensén

Ulrika Vihlborg

 

 

Senast uppdaterat: 2018-10-10