Kalmars Lokalförening

”Barnmorskan Petronella Wenström i Vimmerby hade i länets tidningar inbjudit Kalmar läns barnmorskor till ett möte i Vimmerby den 11 december 1901 för att rådgöra om bästa sättet att få en barnmorskeförening tillstånd inom nämnda län”. Detta är de första raderna i protokollsboken för Kalmar läns barnmorskeförening. (mer…)

Senast uppdaterat: 2021-06-21