Kalmars Lokalförening

”Barnmorskan Petronella Wenström i Vimmerby hade i länets tidningar inbjudit Kalmar läns barnmorskor till ett möte i Vimmerby den 11 december 1901 för att rådgöra om bästa sättet att få en barnmorskeförening tillstånd inom nämnda län”.

Detta är de första raderna i protokollsboken för Kalmar läns barnmorskeförening.

(mer …)

Senast uppdaterat: 2024-06-13