Jönköpings lokalförening

Lokalföreningen i Jönköpings län bildades 9 april 1902 i Eksjö. Mötet där åtta barnmorskor deltog, hade sammankallats av Lillie Nilsson-Wickander.

I regionen anordnas årliga föreläsningsdagar/”Barnmorskors Utveckling i Småland” i samarbete med lokalföreningarna i Jönköping, Kalmar och Kronoberg.

Barnmorskesällskapet Jönköping styrelse (2022):


Ordförande
Christina George

Sekreterare
Karin Håkansson

Kassör
Hanna Möllås

Ledamöter
Anna Maria Litzén
Charlotte Forsell
Jill Harrysson
Magdalena Hult
Erica Solheim

Senast uppdaterat: 2023-06-14