Jönköpings lokalförening

Lokalföreningen i Jönköpings län bildades 9 april 1902 i Eksjö. Mötet där åtta barnmorskor deltog, hade sammankallats av Lillie Nilsson-Wickander.

Barnmorskesällskapet Jönköping styrelse (2023):


Ordförande
Christina George

Sekreterare
Karin Håkansson

Kassör
Hanna Möllås

Ledamöter
Anna Maria Litzén
Charlotte Forsell
Kajsa Åkesdotter
Magdalena Hult
Erica Solheim

Senast uppdaterat: 2024-01-15