Jämtlands Lokalförening

Jämtlands läns barnmorskeförening bildades 19 januari 1888 i Östersund. Svenska Barnmorskeförbundets grundare Johanna Bovall Hedén (1837-1912) fick som nyutexaminerad barnmorska, 21 år gammal, sin första anställning i Jämtland, Kalls socken, Huså Bruk år 1858.

Jämtland har 93 medlemmar (2017).

Vår styrelse:

Ordförande
Sandra Lehmann

Kassör
Anette Bornhov

Ledamöter
Kristina Jonsson
Erika Sundell
Ulrika Dägher
Emma Cooper
Maria Salander
Anna Lewholt
Anna-Maria Strand

Revisorer
Anita Andersson
Kicki Falk

Valberedning
Ulla Tysk
Kerstin Jonsson

För kontakt:  fö
gäller alla.

Senast uppdaterat: 2017-10-12