Hälsinglands Lokalförening

Hälsinglands Barnmorskeförening bildades den 11 augusti 1892 i Söderhamn av arton barnmorskor från landskapet, alla inbjudna av fru Sofia Söderberg. Hälsinglands Barnmorskeförening har arkivhandlingar med historiska dokument på Arkiv Gävleborg.

Hälsinglands Barnmorskeförening styrelse (2022):

Ordförande Lina Waldersten
Kassör Elin Sundberg
Sekreterare Lisa Danhard Rundquist
Webbansvarig Lina Waldersten

 

Senast uppdaterat: 2023-06-14