Hälsinglands Lokalförening

Hälsinglands barnmorskeförening bildades den 11 augusti 1892 i Söderhamn av arton barnmorskor från landskapet, alla inbjudna av fru Sofia Söderberg.

Styrelsen 2022 

Ordförande 
Lina Waldersten

Elin Sundberg

Jenny Nordström

Lina Waldersten webbansvarig

 

 

Senast uppdaterat: 2022-06-22