Hälsinglands Lokalförening

Hälsinglands Barnmorskeförening bildades den 11 augusti 1892 i Söderhamn av arton barnmorskor från landskapet, alla inbjudna av fru Sofia Söderberg. Hälsinglands Barnmorskeförening har arkivhandlingar med historiska dokument på Arkiv Gävleborg.

Styrelsen (2022) 

Ordförande: Lina Waldersten

Kassör: Elin Sundberg

Sekreterare: Lisa Danhard Rundquist

Webbansvarig: Lina Waldersten

 

Senast uppdaterat: 2023-06-01