Hälsinglands Lokalförening

Hälsinglands barnmorskeförening bildades den 11 augusti 1892 i Söderhamn av arton barnmorskor från landskapet, alla inbjudna av fru Sofia Söderberg.

Senast uppdaterat: 2022-03-02