Hallands Lokalförening

Hallands läns Barnmorskeförening bildades i augusti 1898. Initiativet togs av fröken Ida Bengtsson, Getinge, som genom Jordemodern kallade till ett möte i Halmstad.

Vi anordnar medlemsmöten en gång per termin. Medlemsmötet är ett bra tillfälle att träffa barnmorskor från hela Hallands län och dess olika verksamhetsområden. Vi utbyter information, delar med oss till varandra av vår kunskap och äter tillsammans i trevlig samvaro. Många gånger är det en föreläsare som talar om ett för oss relevant område. I pandemins spår har årsmöte och styrelsemöten varit digitala. Vi hoppas att kunna träffas snart igen. Hallands barnmorskeförening har även ett Instagram med samma namn.

Du kan som medlem i Hallands läns Barnmorskeförening kontakta styrelsen om det är någon särskild fråga du önskar att vi ska arbeta mer med. Vi tar gärna emot förslag på föreläsare samt ämnen att diskutera på kommande medlemsmöten.

Hallands Barnmorskeförening styrelse (2022):

Ordförande Jenny Ryttergard
Barnmorska

Kassör Mersa Granov
Barnmorska vid förlossningen/BB Hallands sjukhus Varberg

Sekreterare Kristin Svedberg

Ledamöter
Maria Nilsson

Sofie Makolli
Barnmorska vid förlossningen/BB Hallands sjukhus Varberg

Therese Edberg
Malin Janshagen
Anna Astermark
Therese Nord
Therese Hambert

Jessica Bjernefjell fackligt förtoendevald
Barnmorska vid förlossningen/BB Hallands sjukhus Varberg

Senast uppdaterat: 2023-06-14